Ghiduri (8)

Noi 26
Scris de
Publicat în Ghiduri

Unele forme de discriminare ale salariaților din sănătate; abordări conceptuale și soluții juridice

Prin intermediul articolelor pe care le conține ne propunem să contribuim la diminuarea discriminării în sectorul sanitar, acest volum axându-se pe oferirea unor informații relevante, utile pentru salariații care reclamă situațiile de discriminare pe care le abordăm. Principalul avantaj al acestui material îl constituie orientarea sa în funcție de rezultatele cercetării desfășurată în cadrul proiectului, într-o încercare de adecvare a soluțiilor la tipurile de probleme identificate. Volumul este într-o strânsă relație cu rezultatele cercetării, în forma lor publicată, venind în întâmpinarea acestora.

Inițial materialul a fost proiectat ca un Ghid împotriva discriminării în sectorul sanitar, cu un conținut general și cu instrumente practice, adaptate activității cotidiene. Deoarece între momentul la care a fost gândită activitatea din cadrul proiectului și cel al implementării ei efective a trecut o perioadă de peste un an de zile, în cadrul căreia au fost publicate alte asemenea materiale centrate pe combaterea discriminării în Sănătate, am decis să evităm oferirea unor informații redundante, aflate deja la îndemâna celor care-și desfășoară activitatea în domeniu. Am păstrat conceptul inițial, respectiv adaptarea informațiilor la rezultatele cercetării pe care am desfășurat-o în cadrul proiectului, orientându-l însă către abordarea cu caracter științific a unor probleme ce figurează în primele locuri între cele reclamate de salariații din Sănătate, respectiv discriminările salariale și profesionale, gândite ca fenomen de masă, ce generează sentimentul unor prejudicii

Sep 07
Scris de
Publicat în Ghiduri

Un sprijin pentru cariera ta! Ghid de orientare și consiliere profesională a salariaților din sectorul sanitar

Prin intermediul prezentului ghid, colectivul de redactare și-a propus realizarea unui instrument util pentru dezvoltarea carierei salariaților din Sănătate, în condițiile în care preocupări\le din România față de aceste aspecte sunt limitate. Fără a avea pretenția tratării exhaustive a problematicii, ghidul oferă un set de informații relevante pentru salariați, putând contribui în mod semnificativ la orientarea în carieră a acestora.

Sep 06
Scris de
Publicat în Ghiduri

Învață din experiența noastră! Ghid de bune practici și povești de succes în domeniul orientării, consilierii, formării și ocupării profesionale în sectorul sanitar

Scopul acestui Ghid îl constituie prezentarea ansamblului experienței pe care a reprezentat-o implementarea acestui proiect, în vederea creării unui instrument util pentru toți cei care desfășoară o activitate similară, adică a facilitării unui eficient schimb de experiență cu toți cei interesați.

Sep 05
Scris de
Publicat în Ghiduri

Ghid de orientarea și consiliere profesională a salariaților din sănătate în regiunea Sud-Muntenia

Scopul Ghidului de orientare și consiliere profesională îl constituie crearea unui instrumentutil pentru salariații din sănătate, adaptat la condițiile contemporane de lucru și care ia înconsiderare unele din cele mai actuale date din diferitele științe. El pornește de la premisa uneiinsuficiente activități în acest domeniu, salariații fiind în bună măsură lipsiți de sprijinul instituționalde care au nevoie.

Sep 04
Scris de
Publicat în Ghiduri

Ghid bune practici și povești de succes în domeniul informării, orientării și consilierii profesionale a salariaților din sănătate din regiunea Sud-Muntenia

Prin definiție, un Ghid de bune practici ar trebui să fie o narațiune laudativă referitoare la unset de acțiuni desfășurate de‐o organizație, ce (auto‐)legitimează acea organizație ca exemplu bunde urmat. Acest ghid nu face excepție de la o astfel de definire, încercând să sugereze reușita unuiparteneriat și a organizațiilor partenere.

Sep 03
Scris de
Publicat în Ghiduri

Ghid de orientare și consiliere profesională a salariaților din sănătate în regiunea Sud-Est

Prezentul Ghid dorește să se constituie într-un instrument de consiliere și informare util pentru toți salariații din sănătate. El completează resursele puse deja la dispoziția publicului pe site-ul proiectului, la adresa cariera-ta.ro și activitățile desfășurate în cadrul workshopului de informare, orientare și consiliere.

Sep 02
Scris de
Publicat în Ghiduri

Ghid bune practici și povești de succes în domeniul informării, orientării și consilierii profesionale a salariaților din sănătate din regiunea Sud-Est

Prin definiție, un Ghid de bune practici asumă competența celor care-l scriu într-un anume domeniu. În cazul acestui Ghid este vorba de competența beneficiarului de a implementa proiect având ca temă informarea, orientarea, consilierea și formarea profesională.

Sep 01
Scris de
Publicat în Ghiduri

Ghid de bune practici și povești de succes în domeniul ocupării și formării profesionale

Prezentul Ghid are un dublu scop: să ofere un exemplu de bune practici în domeniul ocupării și formării profesionale a șomerilor, persoanelor inactive și persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca și, în mod simultan, să prezinte activitatea desfășurată în cadrul proiectului, o activitate centrată pe problema ocupării și formării profesionale.

Proiecte de cercetare

Ultimele comentarii

Cautare

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates